لارا مارکوس

لارا مارکوس

پروفسور لارا مارکوس استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه آکسفورد است. پژوهش‌ها و تدریس‌هایش عمدتا مربوط به فرهنگ و ادبیات انگلیسی در قرن نوزدهم و بیستم بوده، شامل مباحثی همچون زندگی‌نامه‌نویسی، مدرنیستم، ویرجینیا ولف و فرهنگ بلومزبری، ادبیات داستانی معاصر، و رابطۀ ادبیات و فیلم می‌شود.

کتاب های لارا مارکوس

خودزندگی نامه