کیت باولر

کیت باولر

کیت باولر، استاد دانشگاه و نویسنده ای انگلیسی است. باولر در لندن به دنیا آمد. او استادیار تاریخ مسیحیت در دانشکده ی الهیات دانشگاه دوک است. کتاب «هر اتفاقی دلیلی دارد» از او در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار گرفته است.

کتاب های کیت باولر

هر اتفاقی دلیلی دارد


بیشتر بخوانید

اعتیاد ما به ادبیات داستانی: چرا انسان به داستان ها نیاز دارد؟

به هر طرف نگاه کنید، با داستان ها روبه رو می شوید. از گذشته های خیلی دور که اجداد ما دور آتش می نشستند و داستان تعریف می کردند تا به امروز که شبکه های تلویزیونی، سریال های محبوبی تولید می کنند