دارا تفضیلی

دارا تفضیلی

دکتر دارا تفضلی دانش‌آموختۀ دکترای زبان‌ها و فرهنگ‌ها از دانشگاه کوردوبا، اسپانیا، و پژوهشگر دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه نیوکاسل استرالیاست. تخصص اصلی او کاربرد فناوری در آموزش و یادگیری زبان و فرهنگ به‌ویژه مباحث مرتبط با معلمان زبان است. او مقالات بسیاری را در مجله‌های تخصصی و دانشگاهی چاپ و در همایش‌های متعدد سخنرانی کرده است. 

کتاب های دارا تفضیلی

آموزش زبان فارسی با فناوری