حسینعلی پورمدنی

حسینعلی پورمدنی

حسینعلی پور مدنی،زاده ی اردیبهشت 1344درکاشان، او در خانواده ای چشم باز کرد که همه از عالمان دین بودند و پدرش نیز از نوادگان آیت الله ملا عبدالرسول مدنی و مادرش هم از آن تبار و فرزند آیت الله العظمی حاج آقا رضا مدنی کاشانی نوه مرحوم آبت الله العظمی ملاحبیب الله شریف کاشانی. نقطه‌ی عطف زندگانی پربار حسینعلی پورمدنی؛ تأسیس مؤسسه فرهنگی انتشارات مرسل در سن 25 سالگی است. تأسیس انتشارات مرسل از چند جهت مورد توجه می‌باشد. اول اینکه اولین مؤسسه انتشاراتی در سطح شهرستان کاشان از ابتکارات اوست وچنین مؤسسه‌ اتتشاراتی با این حجم فعالیت حتی در بسیاری ازمراکز استان نیز دیده نمی‌شود. وجود این مؤسسه‌ باعث شده که شاخص‌های فرهنگی شهرستان ارتقا یابد تا جایی‌که توجه به کاشان به‌عنوان دیار علم و فرهنگ رنگی تازه یابد و بالاخره در سال 1397 شهرستان کاشان به‌عنوان پایتخت کتاب کشور شناخته شود و ازطرفی فعالیت این انتشارات در کاشان باعث شد که افراد مستعد در امور کتاب شناسایی شده و در این حوزه به فعالیت بپردازند و در ادامه همکاری با این انتشارات خود به تأسیس مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشی دست زنند . لذا تأسیس نشر مرسل در کاشان پایه‌گذار تحوّل بنیادین در امر فرهنگ و کتاب و کتابخوانی شد.

کتاب های حسینعلی پورمدنی

تعبیر خواب