سانایا رومن

سانایا رومن

سانایا رومن سالهاست که اورین، یک معلم روحی خردمند و ملایم را هدایت می کند. اورین، موجودی بی‌زمان از عشق و نور، به هزاران نفر کمک کرده است تا از طریق کتاب‌ها، سمینارها و دوره‌های صوتی خود از نظر معنوی بیدار شوند. اورین به ما می آموزد که چگونه به خدای درونمان، خود واقعی خود برسیم، تا بتوانیم از طریق شادی رشد کنیم و مبارزه را رها کنیم و عشق، آرامش و فراوانی را در زندگی روزمره خود تجربه کنیم.اورین، از طریق سانایا، بیش از 200 سفر صوتی و دوره رشد معنوی ایجاد کرده است که در www.orindaben.com موجود است. سانایا نویسنده شش کتاب و کتاب صوتی اورین از جمله زندگی با شادی، قدرت شخصی از طریق آگاهی، رشد معنوی و عشق روح است. سانایا و اورین با همکاری دوان پکر و دابن کتاب‌های خلق کردن پول و باز کردن کانال را نوشته‌اند. کتاب های آنها به بیش از 24 زبان ترجمه شده است و بیش از 2.5 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

کتاب های سانایا رومن

فتح گنج