کلر کرامپتون

کلر کرامپتون

کلر کرامپتون بیش از 15 سال در صنعت بافندگی کار کرده است. پس از مدرک طراحی لباس بافتنی، او طراح الگو برای تولیدکنندگان بزرگ نخ شد .

کتاب های کلر کرامپتون

کتابی برای نمایش وجود ندارد !