مهین محتاج

مهین محتاج

مهین محتاج متولد 1326است . او به مدت دو سال در زندان های ساواک زندانی بوده است و خاطرات خود را در قالب رمان در کتاب «ساعت ۴ ان روز» به چاپ رسانده است.

کتاب های مهین محتاج

ساعت 4 آن روز