عباس بوبه رژ

عباس بوبه رژ

عباس بوبه‌رژ متولد ۱۳۵۷ در تهران است. در نوجوانی به تشویق منصور ملکی نوشتن شعر را جدی گرفت و در دهه هفتاد شعرهایش در روزنامه‌های ابرار، اخبار و آریا و در مجله‌هایی چون معیار، ایران فردا و دریچه (همراه یادداشتی از محمد حقوقی) چاپ شدند. از دهه هشتاد بیش‌تر نوشت و کم‌تر منتشر شد. بوبه‌رژ کتاب «نیمی از من و باقی آفتاب» را به پری ملکی، خواننده موسیقی ایرانی و منصور ملکی، روزنامه‌نگار و منتقد هنری تقدیم کرده است. 

کتاب های عباس بوبه رژ

نیمی از من و باقی آفتاب