فاطمه عباسی

فاطمه عباسی

فاطمه عباسی، متولد 1364، تهران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه هنر و حکمت هنر اسلامی، رتبه ممتاز انجمن خوشنویسان ایران در دو گرایش نستعلیق و شکسته نستعلیق و مدرس دانشگاه است بهاری پر از ارغوان شرح زندگی استاد اسرافیل شیرچی ست، از آغاز تا یک به یک پله های کمال و معرفت، از زبان شاگرد و معلمی هنرشناس و ادب دان که با جادوی کلمه و رنگ و نقش آشناست و مشقت زیبای فراگیری خوشنویسی را طی سال ها تجربه کرده است.

کتاب های فاطمه عباسی

بهاری پر از ارغوان


سر پیاز ته تربچه