احمد پاکزاد

احمد پاکزاد

احمد پاکزاد،قاضی باز نشسته و وکیل پایه یک دادگستری،در سال 1334 هجری شمسی به درجه ی لیسانس حقوق از دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران نائل شد وسپس با اخذ پروانه ی وکالت،مدتی در استان کرمان مشغول وکالت شد.ایشان در اواخر سال 1338 در کار قضایی دادگستری استخدام و پس از قریب 27 سال خدمت قضایی در سال1364 بازنشسته گردید. احمد پاکزاد درحال حاضر مقیم ایالت نیوجرسی امریکا می باشد.

کتاب های احمد پاکزاد