فومی نوری ناکامورا

فومی نوری ناکامورا

فومی نوری ناکامورا، زاده ی 2 سپتامبر 1977، نویسنده و مولف ژاپنی است. ناکامورا با بردن جایزه ی کنزابورو اوئه در سال 2010، به خاطر رمان دزد در سطح بین المللی به شهرت رسید. ترجمه ی انگلیسی این اثر، تحسین منتقدین و مخاطبین را به شکل گسترده ای به همراه داشت.

کتاب های فومی نوری ناکامورا