ای. اس. ای. هریسون

ای. اس. ای. هریسون

سوزان هریسون، زاده ی سال 1948 و درگذشته ی سال 2013، نویسنده و هنرمندی کانادایی بود. او برای نهادهای انتشاراتی مختلفی در تورنتو کار می کرد و چندین کتاب غیرداستانی به چاپ رساند. اولین رمان او در سال 2013 انتشار یافت و با بازخوردهای بسیار مثبتی مواجه شد. 

کتاب های ای. اس. ای. هریسون

همسر خاموش