جی اف بنوئیست

جی اف بنوئیست

ژان فرانسوا (J.F.) Benoist نویسنده و مشاور متخصص در مسائل اعتیاد و روابط است. ما به برخی از نظریه‌های پشت کتاب او معتاد به ذهن میمون گیر می‌افتیم و متوجه می‌شویم که او چگونه به مردم کمک می‌کند تا رفتارهای خود را تغییر دهند و بر اضافه شدن غلبه کنند.

کتاب های جی اف بنوئیست

اعتیاد به ذهن میمون