سامانتا رز

سامانتا رز

سامانتا رز یک نویسنده پاره وقت است و مادر دو پسر کوچک به طور تمام وقت در خانه می ماند. که رویای بزرگی برای خلق دنیاهای غیرزمینی دارد. او در اصل اهل سواحل شرقی کانادا است، اما اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند.

کتاب های سامانتا رز

تلنگری بر انرژی روحی