دبلیو گرین

دبلیو گرین

دان دبلیو گرین، استاد ممتاز مهندسی شیمی و نفت در دانشگاه کانزاس (KU) است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه تولسا و ارشد و دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه اوکلاهاما می باشد.

کتاب های دبلیو گرین