نیما صمدزادگان

نیما صمدزادگان

نیما صمدزادگان متولد سال 1365، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهدسی عمران- زلزله از دانشگاه تهران، طراح، مولف و مدرس می باشد.

کتاب های نیما صمدزادگان