رالف شرودر

رالف شرودر

رالف شرودر( متولد: 13 ژانویه 1958)قبلاً استاد دانشکده مدیریت فناوری و اقتصاد در دانشگاه چالمرز در گوتنبرگ (سوئد) بود. او دکترای خود را در مورد ماکس وبر در LSE در سال 1988 به پایان رساند.

کتاب های رالف شرودر