اویویند راباس

اویویند راباس

اویویند راباس(زاده ۷ دسامبر ۱۹۵۸) استاد نروژی فلسفه در دانشگاه اسلو است. او متون ارسطو و افلاطون را به نروژی ترجمه کرده است.
او در سال 1996 دانشیار دانشگاه اسلو شد و از سال 2007 استاد شد. حوزه های تحقیقاتی راباس افلاطون و ارسطو هستند. او کتاب Theaetetus افلاطون و اخلاق نیکوماخوس ارسطو را به نروژی ترجمه کرده است. او یکی از پنج نفری است که آگورا را راه اندازی کرد. مجله برای گمانه زنی های متافیزیکی و به مدت هفت سال سردبیر مجله بود.

کتاب های اویویند راباس

در جست و جوی زندگانی نیکو