ارلینگ کاگه

ارلینگ کاگه

ارلینگ کاگه (متولد 15 ژانویه 1963) یک کاوشگر، ناشر، نویسنده، وکیل، مجموعه دار هنر، کارآفرین و سیاستمدار نروژی است. در سال 1990 ، ارلینگ کاگه و بورگ اوسلند اولین کسی بودند که بدون پشتیبانی از قطب شمال عبور کردند. لشكركشی در 8 مارس 1990 از جزیره الاسمیر آغاز شد و 58 روز بعد در 4 مه 1990 به قطب شمال رسید. آنها حدود 800 كیلومتر را با اسكی طی كردند و لوازم خود را روی سورتمه ها كشیدند. کمتر از سه سال بعد ، در سالهای 1992 تا 93 ، کاگ اولین لشکرکشی بدون پشتوانه و انفرادی به قطب جنوب را به پایان رساند و طی 50 روز مسیر 814 مایل (1310 کیلومتر) را طی کرد. کاگه در طول این اعزام که در جلد نسخه بین المللی مجله TIME در تاریخ 1 مارس 1993 قرار داشت، هیچ ارتباط رادیویی با جهان خارج نداشت.

کتاب های ارلینگ کاگه

فلسفه ی سفر کاوشگرانه


فلسفه سکوت