ایولفور امیلسون

ایولفور امیلسون

Eyjólfur K. Emilsson استاد فلسفه در دانشگاه اسلو، نروژ است. او نویسنده کتاب های فلوطین در باب حس (1988)، فلوطین در مورد عقل (2007) و (به همراه استیون کی استرنج) او مقالات متعددی درباره فلوطین و دیگر فیلسوفان باستانی منتشر کرده است و جمهوری افلاطون و دیگر گفتگوهای افلاطونی را به ایسلندی ترجمه کرده است.

کتاب های ایولفور امیلسون

در جست و جوی زندگانی نیکو