دیوید چالمرز

دیوید چالمرز

دیوید چالمرز، استاد فلسفه و علوم اعصاب دانشگاه و مدیر مشترک مرکز ذهن، مغز و آگاهی در دانشگاه نیویورک است. او نویسنده کتاب های ذهن آگاه، شخصیت آگاهی و ساختن جهان است. او سخنرانی های جان لاک را ایراد کرده و جایزه ژان نیکود را دریافت کرده است. او برای فرمول‌بندی «مشکل سخت» آگاهی، که الهام‌بخش نمایشنامه «مشکل سخت» تام استوپارد بود، و برای ایده «ذهن گسترده» که می‌گوید ابزارهایی که استفاده می‌کنیم می‌توانند بخشی از ذهن ما شوند، شناخته شده است.

کتاب های دیوید چالمرز

ذهن آگاه