ایمان آذیش

ایمان آذیش

ایمان آذیش، سال ۹۸ به عنوان یک ایرانی بر بام جهان، اورستِ ۸۸۴۸ متری ایستاد و برای میهن افتخارآفرینی کرد، اکنون خاطرات صعود به این قله در قالب یک کتاب با عنوان «در جستجوی آن» به چاپ رسیده تا ایمان تجربیات خودش را با دیگران به اشتراک بگذارد.

کتاب های ایمان آذیش

در جست و جوی آن