محمدصادق شریعت

محمدصادق شریعت

محمدصادق شریعت نویسنده ایرانی متولد ۱۳۴۳  است. محمدصادق شریعت مترجم و نویسنده و معلم ادبیات فارسی و عربی و شاعر است.

کتاب های محمدصادق شریعت

روند تکاملی گفتمان مهدویت


مجموعه هزار و یک شب(4جلدی)