آناندا دوی

آناندا دوی

آناندا دیوی نویسنده موریسایی است. رمان او، حوا از ویرانه‌هایش، در سال 2006 برنده جایزه قاره‌های فرانکوفونی و همچنین چندین جایزه دیگر شد. این فیلم توسط شروان آنندن و هریکریسنا آنندن برای سینما اقتباس شده است. در سال 2007، دوی گواهی افتخار موریس کانیون را از Conseil International d'Etudes Francophones دریافت کرد.او از آن زمان تاکنون برنده جوایز ادبی دیگری از جمله جایزه زبان و ادبیات فرانسه آکادمی فرانسه شده است. در طول سال 2010 از طرف دولت فرانسه نشان شوالیه هنر و نامه به او اعطا شد.

کتاب های آناندا دوی

ساری سبز