راینهارت کوزلک

راینهارت کوزلک

راینهارت کوسلک (Reinhart Koselleck) مورخ آلمانی بود که از مهم‌ترین مورخان قرن بیستم به شمار می‌رفت. او در رشته‌ی تاریخی جایگاهی اصیل داشت و بخشی از هیچ «مکتب» تاریخی نبود و در زمینه‌های متنوعی مانند تاریخ مفهومی (Begriffsgeschichte)، معرفت‌شناسی تاریخ، زبان‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی تاریخ و تاریخ اجتماعی کار می‌کرد. تاریخ قانون و تاریخ حکومت.

کتاب های راینهارت کوزلک