کتاب مقدمه ای بر مفاهیم بنیادین تاریخی

Journal of the History of Ideas
تاریخ تحول مفهوم بحران
کد کتاب : 99401
مترجم :
شابک : 978-9646917927
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 190
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2006
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مقدمه ای بر مفاهیم بنیادین تاریخی اثر راینهارت کوزلک

مطالعات مفاهیم به ویژه مفاهیم سیاسی-اجتماعی، تا پیش از مطالعات جدید بر روش های نارسایی همچون «تاریخ فکر» و «تاریخ مفاهیم» استوار بود. تاکید بر «تاریخ مفاهیم» و «تغییرات معنایی» بر خلاف تاکید بر «تغییر کاربرد» واژه ها که با مباحث «مکتب کمبریج» و به ویژه مطالعات کوئنتین اسکینر مطرح شده بود، می تواند برای اهل فکر و نظر جالب و تأمل برانگیز باشد. راینهارت کوزلک یکی از بنیانگذاران مطالعه ی تاریخی مفاهیم سیاسی-اجتماعی با مطالعات خود در این زمینه، با برجسته کردن برخی از آن مفاهیم، با عنوان « مفاهیم بنیادین»، نظرو تلقی ما را درباره ی مطالعه ی مفهومی مدرنیته و دوران جدید دگرگون کرده است. در کتاب حاضر بر دو موضوع: 1- روش شناسی مطالعه ی مفاهیم بنیادین تاریخی» با تأکید بر چهار ویژگی مفاهیم بنیادین مدرن: زمانمندشدن؛ دموکراتیک شدن؛ سیاسی شدن؛ و ایدئولوژیک شدن - که از مفاهیم و ویژگی های شکل دهنده به معرفت شناسی انسان مدرن به شمار می روند؛ و 2- مفهوم «بحران» به مثابه ی مفهومی بنیادین تمرکز شده است و نشان داده می شود که این مفهوم چگونه در دوران جدید، برخلاف دوران باستان و قرون وسطی، بسطی بی سابقه یافته و چگونه در ثبت و شکل دادن به وجوهی از تجارب متشنج مدرن انسان اروپایی، نقش موثر داشته است.

کتاب مقدمه ای بر مفاهیم بنیادین تاریخی

دسته بندی های کتاب مقدمه ای بر مفاهیم بنیادین تاریخی