علی حجتی کرمانی

علی حجتی کرمانی

علی حجتی کرمانی (تولد ۱۳۱۶ خورشیدی در شهر کرمان - درگذشت در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ در مرز سوریه و عراق) خطیب، نویسنده، پژوهشگر، نظریه‌پرداز و روحانی، که از طلاب دروس فقه و اصول نزد آیت‌الله خمینی، سید محمد محقق داماد، مرتضی حائری‌یزدی و از دانش آموختگان فلسفه نزد محمدحسین طباطبایی محسوب می‌شد و سوابق طولانی در مبارزه با حکومت پهلوی داشت. وی از طلاب دروس فقه و اصول نزد روح‌اله خمینی، سید محمد محقق داماد، مرتضی حائری یزدی و از دانش آموختگان فلسفه نزد محمدحسین طباطبایی محسوب می‌شد. 

کتاب های علی حجتی کرمانی

نای و نی


سیره معصومان (ع) 1


سیره معصومان (ع) 2


سیره معصومان (ع) 3 (بخش اول)


سیره معصومان (ع) 3 (بخش دوم)


سیره معصومان (ع) 5