اریک بلواستاین

اریک بلواستاین

اریک بلواستین در کالج اوبرلین و دانشگاه تمپل تحصیل کرد. در آن‌جا همراه با ادوین گوردون تعلیم موسیقی را و با جورج سمنتوفسکی پیانو را فراگرفت. او در دانشکدهٔ بخشِ آمادگی موسیقی دانشگاه تمپل است و در آن‌جا به کودکان پیش‌دبستانی موسیقی درس می‌دهد. در طول دوازده سال گذشته معلم موسیقی مدارس ابتدایی عمومی فیلادلفیا بوده است. در حال حاضر نامزد دکترای مطالعات تعلیم موسیقی در دانشگاه تمپل است.

کتاب های اریک بلواستاین

موسیقی برای کودکان