نیما فراهانی

نیما فراهانی

مهندس نیما فراهانی متولد سال 1362، کارشناس سازمان نظام مهندسی و مولف کتاب های تاسیساتی و مدرس می باشد.

کتاب های نیما فراهانی