حسن صادقی پناه

حسن صادقی پناه

حسن صادقی‌پناه شاعر ایرانی متولد ۱۳۵۱ است.مجموعه‌ی منتشر شده او «و چای دغدغه‌ی عاشقانه‌ی خوبی‌ست» است.

کتاب های حسن صادقی پناه