دنیل بن سعید

دنیل بن سعید

دانیل بن سایید فیلسوف و از رهبران جنبش تروتسکیستی در فرانسه بود. او در حین تحصیل در دانشگاه پاریس ایکس: نانتر به یکی از چهره های برجسته شورش دانشجویی 1968 تبدیل شد. ویکیپدیا

کتاب های دنیل بن سعید

سلب مالکیت شدگان