ژان-لویی فورنیه

ژان-لویی فورنیه

ژان لویی فورنیه، زاده ی ۹ دسامبر ۱۹۳۸، نویسنده ی فرانسوی است که در سال ۲۰۰۸ موفق به دریافت جایزه ی فمینا برای کتاب کجا می ریم بابا؟ شد.او پسر دکتر پائول لندر امیلی فورنیه و ماری فرانسویس کامیل دلکورت است. در سال ۲۰۰۹ کتابش با نام کجا می ریم بابا؟ منتشر شد که درباره ی رابطه ی او و دو پسر معلولش، توما و ماتیو است. این کتاب برای او جایزه ی فمینا را به ارمغان آورد اما به خاطر ذات بحث برانگیز آن، منتقدین زیادی بر او خرده گرفتند؛ از جمله همسر پیشین او که مادر آن دو پسر بود.

کتاب های ژان-لویی فورنیه