کمال داوود

کمال داوود

کمال داوود، متولد ۱۹۷۰، نویسنده ای الجزایری است که به زبان فرانسه می نویسد؛ او به مدت هشت سال سردبیر روزنامه ی «وهران» بوده است. او چند مجموعه داستان از جمله مقدمه ی کاکاسیاه و مینوتور ۵۴ را نوشته است. در دسامبر ۲۰۱۴، سخنان داوود در مورد هویت عربی در کانال دوم تلویزیون فرانسه جنجال برانگیز شد. در واکنش به اظهارات او، یک امام سلفی فتوای مرگ داوود را صادر کرد و از دولت الجزایر خواست این حکم را در ملأ عام به اجرا بگذارد.

کتاب های کمال داوود

مرسو چه کسی را کشت؟


بیشتر بخوانید

جایزه ی گنکور، دروازه ی پیروزی ادبیات فرانسه

«جایزه ی گنکور» به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین جوایز ادبی فرانسه، دروازه ای است که تنها نویسندگان پیروز از آن گذشته اند.