یاسمینا خضرا

یاسمینا خضرا

محمد مولی‌السهول (محمد مولسهول ؛ زاده 10 10 ژانویه 1955)، که با نام قلم یاسمینا خضرا (عربی: یاسمینة خضراء) شناخته می شود، یک نویسنده الجزایری است که به زبان فرانسه می نویسد. مولی‌السهول، افسر ارتش الجزایر، نام همسر خود را به عنوان نام مستعار برای جلوگیری از سانسور نظامی اتخاذ کرد. با وجود انتشار بسیاری از رمان های موفق در الجزایر، مولی‌السهول تنها در سال 2001 هویت واقعی خود را پس از ترک ارتش و رفتن به فرانسه فاش کرد. وی ارتش را به عنوان سرلشکر در سال 2000 ترک کرد. ناشناس ماندن تنها راه برای زنده ماندن وی و جلوگیری از سانسور در طول جنگ داخلی الجزایر بود. در سال 2004، نیوزویک او را به عنوان "یكی از نویسندگان نادری كه قادر به معنای خشونت امروز در الجزایر است" تحسین كرد.

کتاب های یاسمینا خضرا

نویسنده


دین روز به شب


پرستوهای کابل