کاظم اسماعیل پور

کاظم اسماعیل پور

دکتر کاظم اسماعیل پور متولد سال 1364، استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد دماوند است. او دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی می باشد.

کتاب های کاظم اسماعیل پور

راهنمای جامع ANSYS CFX پیشرفته


راهنمای جامع ANSYS CFX مقدماتی