آنیا لومبا

آنیا لومبا

آنیا لومبا یک پژوهشگر ادبی هندی است. او نویسنده کتاب استعمار/پسااستعمار است و به عنوان استاد ادبیات در دانشگاه پنسیلوانیا کار می کند.

کتاب های آنیا لومبا