باربارا سانتوچی

باربارا سانتوچی

باربارا جین سانتوچی هنرمند، شاعر و نویسنده آمریکایی چندین کتاب برای کودکان است. سانتوچی بیشتر به عنوان نویسنده کتاب کودکان و مدرس دوره گرد شناخته می شود. داستان ها و سخنرانی های او به مبارزه کودکان برای سازگاری با دنیای بزرگسالان می پردازد.

کتاب های باربارا سانتوچی

آواز ذرت ها