وان کارتر

وان کارتر

وان کارتر یک معلم و مشاور و نویسنده کتاب کمکم کن، من گیر کردم.او مشتاق قدرت طرز فکر درست برای تغییر مسیر زندگی یک فرد است و این اشتیاق را در نویسندگی خود هدایت می کند. کار او به بررسی استراتژی هایی برای تغییر طرز فکر شما می پردازد تا راه را برای موفقیت در هر زمینه ای با تمرکز ویژه بر زنان هموار کند.

کتاب های وان کارتر

کمکم کن گرفتار شده ام