نوونیل چاکرابورتی

نوونیل چاکرابورتی

نوونیل چاکرابورتی یک نویسنده تمام وقت، فیلمنامه نویس و یک وبلاگ نویس است .کتاب های او هزاران روح را در سراسر هند تحت تأثیر قرار داده است. 

کتاب های نوونیل چاکرابورتی

قرمز بهت میاد