سارو برایرلی

سارو برایرلی

سارو برایرلی، زاده ی سال 1981، نویسنده و تاجر هندی-استرالیایی است که در پنج سالگی به طور تصادفی از مادر تنی خود جدا شد.زوجی استرالیایی او را به فرزندخواندگی پذیرفتند و برایرلی 25 سال بعد، بار دیگر با مادر واقعی اش، دیدار کرد. داستان زندگی او، توجه رسانه های بین المللی را به خصوص در استرالیا و هند به خود جلب نمود. شرح حال سارو برایرلی با عنوان «دور از خانه» در سال 2013 در استرالیا به چاپ رسید و انتشار بین المللی آن در سال 2014 صورت گرفت. بر اساس این خودزندگی نامه در سال 2016 فیلمی به نام «شیر» ساخته شد که نامزد رشته های مختلفی در اسکار 2017 بود.

کتاب های سارو برایرلی

دور از خانه