یوشیتوکی اویما

یوشیتوکی اویما

Yoshitoki Ōima هنرمند و نویسنده مانگا ژاپنی است که بیشتر به خاطر مجموعه مانگای خود A Silent Voice و To Your Eternity شناخته شده است.

کتاب های یوشیتوکی اویما

مجموعه مانگا : a silent voice 1