گیگه آکوتامی

گیگه آکوتامی

گیگه آکوتامی (Gege Akutami) (زاده 26 فوریه 1992) یک هنرمند مانگا ژاپنی است که به خاطر کار خود Jujutsu Kaisen شناخته شده است. گیگه آکوتامی یک نام مستعار است و نام واقعی و جنسیت نویسنده مشخص نیست.

کتاب های گیگه آکوتامی

مانگا 0 : نبرد جادویی


مانگا 1 :نبرد جادویی


مانگا 2:نبرد جادویی


مانگا 5:نبرد جادویی


جوجوتسو کایسن (4)


جوجوتسو کایسن (2)


جوجوتسو کایسن (0)


جوجوتسو کایسن (1)


جوجوتسو کایسن 5


جوجوتسو کایسن 3


مانگا 4:نبرد جادویی


Jujutsu Kaisen 3