جودی لوچ هد

جودی لوچ هد

جودی لوچ هد استاد تاریخ و تئوری موسیقی است.Judith Lochhead یک نظریه پرداز موسیقی و موسیقی شناس است که کارش بر روی شیوه های موسیقی اخیر عمدتاً در آمریکای شمالی و اروپا متمرکز است. Lochhead مقالاتی دارد که در مجلات انگلیسی زبانی مانند Music Theory Spectrum، Journal of the American Musicological Society، Music Theory Online، Theory and Practice، In Theory Only، Perspectives of New Music، Intégral، Indiana Theory Review و غیره منتشر شده است.

کتاب های جودی لوچ هد