جوزف آنر

جوزف آنر

پروفسور اونر به عنوان سردبیر مجله انجمن موسیقی آمریکا و سردبیر عمومی مطالعات Garland/Routledge در موسیقی و فرهنگ معاصر خدمت کرده است. او دریافت کننده کمک هزینه تحصیلی از بنیاد الکساندر فون هومبولت، مرکز J. Paul Getty برای تاریخ هنر و علوم انسانی، و بنیاد ملی علوم انسانی است. او معاون سابق انجمن موسیقی شناسی آمریکا است. قبل از اینکه در سال 2006 به تافتز بیاید، استادیار دانشگاه استونی بروک بود.

کتاب های جوزف آنر