ناتسوکی کیزو

ناتسوکی کیزو

ناتسوکی کیزو اولین کار حرفه ای خود را در سال 2013 با یوکیمورا سنسی و کی کون انجام داد و پس از آن مجموعه داستان کوتاه Links و مجموعه داستانی او به نام Given که در سی دی های درام و یک سریال تلویزیونی انیمیشن اقتباس شده است.

کتاب های ناتسوکی کیزو

مجموعه مانگا : given 1


مجموعه مانگا : given 2


مجموعه مانگا : given 3