باربارا آن برنن

باربارا آن برنن

باربارا آن برنان نویسنده، درمانگر معنوی، تاجر و معلم آمریکایی است که در زمینه انرژی درمانی کار می کند. در سال 2011، او توسط واتکینز ریویو به عنوان 94 امین فرد تأثیرگذار معنوی در جهان معرفی شد.

کتاب های باربارا آن برنن

نور شفابخش درون


هاله درمانی با دست های شفا بخش