احمدعلی مسعودانصاری

احمدعلی مسعودانصاری

احمدعلی مسعودانصاری، پسر محمدعلی از مهمترین شخصیت‌های خاندان مسعودانصاری(از لحاظ ارتباط تنگاتنگ با دربار)، در ۱۸ مهرماه ۱۳۲۷در تهران متولد شد. مادرش دختر خاله فرح بود و احمدعلی که هنگام ازدواج فرح دیبا با محمدرضا شاه پسری ۱۲ساله بود،او دبستان را در مدرسه جهان تربیت و تا سوم متوسطه را در دبیرستان البرز گذراند. سپس خانواده‌اش او را برای ادامه تحصیل به انگلستان در یک مدرسه شبانه‌روزی در شهر رمزکیت فرستادند که مورد رضایت وی نبود و سرانجام پس از عمل آپاندیسیت به رم نزد پدرش منتقل شد و پس از سه سال دیپلم گرفت.سپس در سال ۱۹۶۷ برای ادامه تحصیلات در رشته اقتصاد دانشگاه «آدل فای» نیویورک ثبت نام کرد و پس از اخذ مدرک فوق لیسانس به ایران بازگشت.
در ۲۳ سالگی مدرس اقتصاد در دانشگاه ملی و نیز مسئول امور دانشجویان شد که پس از چندی سمت اخیر را به دلایلی رها و برای گذراندن دوره دکترا به بروکسل رفت که همراه با یک ماموریت دیپلماتیک بود. سپس معاون آموزشی مدرسه عالی شمیران را هنگامی که ریاست آن با خانم دکتر سیمسین رجالی بود، عهده‌دار گردید.
سال ۱۳۵۶ش همزمان با ایام فضای باز سیاسی که دولت ۱۳ ساله‌ی هویدا جاگزین دولت جمشید آموزگار شد پا به عرصه سیاست گذاشت. با دگرگون شدن اوضاع ایران طوفان انقلاب طومار‌ها را درنوردید. او یک ماه و نیم قبل از بهمن ۱۳۵۷ش با فروش املاک و پانصد هزار دلاری که از فعالیت‌های تجاری اندوخته بود، به آمریکا رفت.

کتاب های احمدعلی مسعودانصاری

پس از سقوط