بیل مک گوایر

بیل مک گوایر

ویلیام جی مک گوایر (متولد 1954) آتشفشان شناس و استاد بازنشسته ژئوفیزیک و مخاطرات آب و هوایی در دانشگاه کالج لندن است. علایق اصلی او شامل ناپایداری آتشفشان و فروپاشی جانبی، ماهیت و تأثیر رویدادهای ژئوفیزیک جهانی و تأثیر تغییرات آب و هوا بر مخاطرات زمین‌شناسی است.مک گوایر در دانشگاه UCL و کالج آموزش عالی لوتون، اکنون دانشگاه بدفوردشایرو دارای مدرک دکترای زمین شناسی از دانشگاه کالج لندن (1980) است.او در دهه 1980 در انستیتوی آموزش عالی غرب لندن، محل سابق زمین شناس مشهور تلویزیونی، ایین استوارت، سخنرانی در زمین شناسی را آغاز کرد. او سپس به عنوان خواننده در کالج آموزش عالی چلتنهام و گلاستر (در حال حاضر دانشگاه گلاسترشایر) منصوب شد و در دهه 1990 زمانی که او به عنوان استاد Geohazards و مدیر مرکز تحقیقات خطر Aon Benfield UCL UCL در دانشگاه منصوب شد، وارد بخش دانشگاه شد. بودجه این مرکز توسط صنعت بیمه تامین می شود. او در سال 2011 از سمت مدیریت استعفا داد.او یکی از اعضای کارگروه مخاطرات طبیعی دولت بریتانیا بود که توسط نخست وزیر تونی بلر پس از سونامی اقیانوس هند در سال 2004 تأسیس شد.در سال 2010 او عضو گروه مشاوره علمی برای موارد اضطراری (SAGE) برای رسیدگی به مشکلات پس از فوران های Eyjafjallajökull بود. او در گزارش خلاصه IPCC در مورد آب و هوا و بلایای شدید (2011) مشارکت داشت.

کتاب های بیل مک گوایر

فاجعه های جهانی