آلیسون کول

آلیسون کول

آلیسون کول مورخ هنر رنسانس، روزنامه نگار و مشاور ارشد استراتژیک در زمینه هنر و فرهنگ است. او در هیئت‌های اجرایی برخی از سازمان‌های هنری برجسته بریتانیا کار کرده و چندین کتاب نیز تالیف کرده است. او در لندن زندگی و کار می کند.

کتاب های آلیسون کول

رنسانس