بنجامین هاف

بنجامین هاف

بنجامین هاف نویسنده آمریکایی است. او بیشتر به عنوان نویسنده کتاب های تائو پو شناخته می شود. او در سال 2006 صنعت نشر را محکوم کرد و از کتاب نویسی کناره گیری کرد. کتاب نهر آوازخوانی که در آن بیدها رشد می کنند، در سال 1988 برنده جایزه کتاب آمریکا شد.

کتاب های بنجامین هاف

تائوی پو